De wet van 2 september 2018 legt de basis voor een bijkomende mogelijkheid om de arbeidsprestaties te verminderen bij ouderschapsverlof. Een werknemer zal zijn arbeidstijd met 1/10de kunnen verminderen: een halve dag per week of één dag om de twee weken, en gedurende maximum 40 maanden.

 

 

Er zal wel een akkoord moeten zijn tussen werkgever en werknemer voor de opname van het ouderschapsverlof met 1/10de. Is er geen akkoord, dan zal de werknemer enkel voltijds, halftijds of 1/5de ouderschapsverlof kunnen opnemen.

 

 

De wet treedt in werking op 6 oktober 2018, maar voor de praktische uitwerking is het nog wachten op een koninklijk besluit. Zolang er geen koninklijk besluit is, kan de werknemer dus momenteel nog geen gebruik maken van deze mogelijkheid. Wij volgen dit verder op.

 

 

Bron:

Wet van 2 september 2018 tot wijziging van de wet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen wat het ouderschapsverlof betreft, BS 26 september 2018.

 

 

 

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!