Wanneer u als werkgever beroep doet op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona, mag u tijdens de tijdelijke werkloosheid het werk dat normaal door de werknemer wordt verricht, niet uitbesteden aan derden (bijvoorbeeld uitzendkrachten) of laten uitvoeren door studenten.

Indien u dit wel doet, dient u de werknemer zijn normale loon uit te betalen. Hierop bestaat wel een uitzondering. U mag als werkgever wel het werk dat normaal door de werknemer wordt verricht, uitbesteden aan derden of laten uitvoeren door studenten wanneer de uitvoering van de arbeidsovereenkomst wordt geschorst als gevolg van het feit dat de werknemer in quarantaine wordt geplaatst.

Bovenstaande regeling is in werking getreden op 13 juli 2020.

 

 

Bron: Bijzondere-machtenbesluit nr. 37 van 24 juni 2020 tot uitvoering van artikelen 2 en 5 van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot ondersteuning van de werknemers, B.S. 3 juli 2020.

 

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!