Sinds 1 juli 2017 kunnen leerlingen die een alternerende opleiding volgen toch studentenarbeid verrichten, mits de volgende drie voorwaarden vervuld zijn:

 

 

 

  • de leerlingen hebben geen recht op werkloosheidsuitkeringen, noch op inschakelingsuitkeringen;
  • de leerlingen mogen geen studentenarbeid verrichten wanneer ze onderwijs of een theoretische opleiding moeten volgen, of wanneer ze op de werkplek aanwezig moeten zijn in het kader van hun praktische opleiding;
  • de studentenovereenkomst moet gesloten worden met een andere werkgever dan deze waarbij de leerlingen hun praktische opleiding volgen op de werkplek.

 

De RSZ hanteerde vanaf april 2018 een soepele interpretatie van deze laatste voorwaarde en maakte een uitzondering voor de maanden juli en augustus. Hierdoor kon een leerling wel studentenarbeid verrichten bij de werkgever waar hij een praktische opleiding volgde in het kader van de alternerende opleiding, op voorwaarde dat deze studentenovereenkomst beperkt werd tot de zomermaanden juli en augustus.

 

In de administratieve instructies van het eerste kwartaal 2019 schrapte de RSZ deze versoepeling echter terug. Hierdoor was het dus niet meer mogelijk voor leerlingen om een studentenovereenkomst te sluiten met de werkgever bij wie zij een praktische opleiding op de werkplek volgden. Een leerling kon bijgevolg enkel nog een studentenovereenkomst sluiten met een andere werkgever.

 

Op vraag van de Minister van Werk en omdat de Nationale Arbeidsraad een discussie ten gronde wil voeren na de zomermaanden wordt het standpunt van de RSZ opnieuw aangepast.

De jongere uit het deeltijds onderwijs of het onderwijs met beperkt leerplan, in het stelsel van ‘alternerend leren’, kan toch gedurende de zomermaanden een studentenovereenkomst aangaan met zijn stagegever en dus bij hem een vakantiejob aangaan onder solidariteitsbijdragen.

 

 

Bron: Tussentijdse instructies van de RSZ dd. 12.06.2019.

 

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!