U kunt uw werknemers die regelmatig een deel van hun taken thuis verrichten een vergoeding toekennen om hun kantoorkosten te dekken. Sinds dit jaar wordt verduidelijkt wat men onder ‘structureel en op regelmatige basis’ verstaat, namelijk het equivalent van één werkdag per week wat neerkomt op 8u/week.

Deze vergoeding wordt beschouwd als een onkostenvergoeding en is derhalve niet onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen en belastingen.

Vanaf 1 september wordt de vergoeding opnieuw aangepast.

Voor de vergoeding van kantoorkosten heeft de RSZ onlangs de aanvaarde forfaitaire bedragen aangepast:

  • 137,40 euro/maand voor de periode 1 april tot en met 31 mei 2022
  • 140,15 euro/maand vanaf 1 juni 2022
  • 142,95 euro/mand vanaf 1 september 2022

Deze bedragen zijn maximale forfaitaire bedragen. Het is altijd mogelijk, mits dit kan gerechtvaardigd worden door bewijsstukken om een hogere onkostenvergoeding toe te kennen.

De fiscus aanvaardt deze forfaitaire bedragen ook als belastingvrije onkostenvergoedingen.

Bron: Administratieve instructies RSZ