Het jaar 2020 loopt stilaan ten einde. Het kan nuttig zijn om nu even na te gaan hoeveel vakantie- en ADV-dagen uw werknemers nog hebben openstaan.

 

Wettelijke vakantiedagen

Uw werknemers moeten al hun wettelijke vakantiedagen opgenomen hebben vóór 31 december 2020. In principe mogen vakantiedagen van 2020 niet worden overgedragen naar 2021. De werknemer kan ook geen afstand doen van zijn vakantiedagen.

 

Als werkgever heeft u de verplichting om erop toe te zien dat uw werknemers al hun vakantiedagen hebben opgenomen. Om dit te kunnen aantonen, kan u uw werknemers best tijdig een overzicht  bezorgen met het saldo van de niet-opgenomen vakantiedagen en melden dat het verplicht is om alle vakantiedagen vóór 31 december 2020 op te nemen.

 

En wat als de werknemer toch niet al zijn vakantiedagen opneemt?

 

Arbeiders kregen hun vakantiegeld via een vakantiecheque uitbetaald door de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie of door hun vakantiekas. Dit vakantiegeld is definitief verworven, ook al neemt de arbeider zijn vakantiedagen niet op.

 

Een bediende die zijn vakantiedagen onmogelijk kan opnemen vóór het einde van het jaar door een schorsing van de arbeidsovereenkomst (bv. door ziekte, zwangerschap, …), heeft recht op uitbetaling van de niet-opgenomen vakantiedagen.

 

Wanneer de bediende wel de mogelijkheid heeft om zijn vakantiedagen tijdig op te nemen, maar dit vrijwillig niet doet, bent u als werkgever niet verplicht om deze vakantiedagen uit te betalen. Indien de werknemer zelf beslist om zijn vakantiedagen niet op te nemen, raden wij u aan om dit schriftelijk te laten bevestigen door de werknemer.

 

Opgelet! Deze regel is niet gewijzigd door de COVID-19 crisis. Indien u werknemers heeft die nog steeds tijdelijk werkloos zijn, kan u best met hen afstemmen wanneer u hun vakantiedagen zal inplannen. Voor de dagen die gedekt zijn door vakantiegeld zullen zij immers geen werkloosheidsuitkeringen ontvangen.

Nemen zij hun vakantiedagen niet op vóór het einde van het jaar, dan zullen ze worden afgetrokken van de uitkeringen van de RVA voor de maand december. De RVA heeft bevestigd dat zij hierop controles zullen uitvoeren om cumul te vermijden. Voor de bedienden is de werkgever in dat geval ook niet verplicht om deze uit te betalen want er is hier geen sprake geweest van de onmogelijkheid om ze op te nemen.

 

Feestdagen

Wanneer een feestdag samenvalt met een zondag of andere inactiviteitsdag in de onderneming, moet deze vervangen worden door een andere dag waarop gewoonlijk gewerkt wordt. In ondernemingen waar niet gewerkt wordt op zaterdag en zondag, moeten er in 2020 twee feestdagen (zaterdag 15 augustus 2020 en zondag 1 november 2020) vervangen worden. Indien de vervangingsdag niet collectief is vastgelegd, dan kan deze opgenomen worden in onderling overleg tussen de werkgever en de werknemer.

 

Deze vervangingsdagen moeten ook vóór eind 2020 worden opgenomen. Zoniet wordt het recht op 10 wettelijke feestdagen (voor een voltijdse werknemer) niet gegarandeerd.

 

ADV-dagen

ADV-dagen worden toegekend om de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur op jaarbasis te bereiken. In de wetgeving is niets voorzien omtrent de opname van ADV-dagen. Daarom is het aangewezen om de modaliteiten m.b.t. de toekenning en opname van deze dagen in de onderneming, bijvoorbeeld in het arbeidsreglement, vast te leggen.

 

Om de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur op jaarbasis te respecteren, is het aangewezen om alle ADV-dagen waarop de werknemer recht heeft, op te nemen vóór 31 december 2020.

 

 

 

Heeft u vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!