Via deze weg willen we u meer informatie geven over uw opleidingsverplichting die voortvloeit uit de sectorale bepalingen geldig in paritair comité 226 voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek.

 

 

 

In 2019-2020 bedraagt de globale toekenning voor het volgen van opleiding en “training on the job” gemiddeld:

  • voor ondernemingen tot en met 20 bedienden: 6 dagen per bediende (waarvan gemiddeld 2 dagen voorbehouden voor bedienden van 45 jaar en ouder)
  • voor ondernemingen met meer dan 20 bedienden: 8 dagen per bediende (waarvan gemiddeld 2 dagen voorbehouden voor bedienden van 45 jaar en ouder)

 

De berekening van het globaal aantal dagen gebeurt op het vlak van de technische bedrijfseenheid waarbij het aantal bedienden wordt uitgedrukt in voltijdse equivalenten. De werkgever is verantwoordelijk voor de concrete verdeling van het globaal aantal dagen vorming.

 

In ondernemingen met een overlegorgaan zal een voorafgaande bespreking plaatsvinden over een globaal opleidingsplan. Na afloop van elk kalenderjaar dient u in het overlegorgaan te rapporteren over de vormingsinspanningen aan de hand van een paritair opgesteld rapporteringsmodel.

 

Voor geleverde opleidingsinspanningen kunt u als werkgever jaarlijks 0,2% van de jaarlijkse loonmassa terugvorderen bij het Sociaal Fonds. De Raad van Bestuur van het Fonds kan om budgettaire redenen dit percentage beperken. Elke onderneming van het PC 226 beschikt over een subsidiekrediet per kalenderjaar. Dit bedrag wordt berekend op basis van het aantal bedienden onder het PC 226:

  • tot en met 10 bedienden: 100 euro x aantal bedienden (maximum 0,2% van de loonmassa);
  • meer dan 10 bedienden: 90 euro x aantal bedienden (maximum 0,2% van de loonmassa).

 

Indien LOGOS de aanvraag goedkeurt, heeft u recht op een tussenkomst van 20 euro per persoon per effectief gevolgd opleidingsuur. De subsidieaanvraag kan ingediend worden voor maar ook tijdens of na de opleiding. Retroactief indienen kan tot 90 dagen na de start van de opleiding.

 

 

Voor meer informatie kan u terecht op de website www.logosinform.be of bij subsidies@logosinform.be.

 

 

 

 

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!