In mei 2018 werd de General Data Protection Regulation (afgekort GDPR) van toepassing in elke Europese lidstaat. Hierdoor worden aan werkgevers bijkomende verplichtingen opgelegd bij het omgaan en het verzamelen van persoonsgegevens.

 

 

Na een jaar praktische toepassing en de samenstelling van de Gegevensbeschermingsautoriteit (afgekort GBA) zien we dat dit in de praktijk steeds meer vorm begint te krijgen. De GBA heeft op dinsdag 28 mei 2019 haar eerste financiële sanctie opgelegd, namelijk een administratieve boete van 2.000 euro voor het misbruiken van persoonsgegevens voor verkiezingsdoeleinden.

 

Belangrijk om voor ogen te houden is dat de gegevens die de verwerkingsverantwoordelijke verzamelt, moeten worden ingezameld voor welbepaalde doeleinden en niet verder mogen verwerkt worden op een wijze die onverenigbaar is met deze doeleinden. Daarom is het van belang om uw huidig GDPR beleid continu te herevalueren.

 

Geheel vrijblijvend kunnen wij u een standaard privacy policy ter beschikking stellen voor de prijs van 54 euro (excl. btw). Deze policy is bedoeld voor uw eigen personeel en bestaat uit twee luiken:

  • hoe er wordt omgegaan met de gegevens van uw personeel;
  • hoe uw personeel dient om te gaan met de privacy van de klanten.

 

Het is ook mogelijk dat bepaalde elementen van uw arbeidsreglement of van uw policy’s moeten aangepast worden als gevolg van de GDPR. Dit zal specifiek het geval zijn indien u bijvoorbeeld werkt met camerabewaking of track-en-trace toepassingen.

 

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!

 

Bron: Persbericht GBA, https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/nieuws/de-gegevensbeschermingsautoriteit-legt-een-sanctie-op-het-kader-van-een-verkiezingscampagne.