Veel werkgevers zijn door de verstrengde lockdown genoodzaakt om hun werknemers opnieuw tijdelijk werkloos te stellen.

 

Dit neemt niet weg dat deze werknemers al hun wettelijke vakantiedagen opgenomen moeten hebben vóór 31 december 2020. U kan dus best met hen afstemmen wanneer u hun vakantiedagen zal inplannen. Voor de dagen die gedekt zijn door vakantiegeld zullen zij immers geen werkloosheidsuitkeringen ontvangen.

Nemen zij hun vakantiedagen niet op vóór het einde van het jaar, dan zullen ze worden afgetrokken van de uitkeringen van de RVA voor de maand december.

 

 

 

Heeft u vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!