Jongeren die leren en werken in een systeem van alternerend leren kunnen met ingang van 1 juli 2017 studentenarbeid verrichten.

Inmiddels werd ook het koninklijk besluit dat deze nieuwe regel invoert op 19 juli 2017 in het Staatsblad gepubliceerd.

Jongeren in een systeem van alternerend leren kunnen studentenarbeid doen indien de volgende voorwaarden vervuld zijn:

  • zij mogen enkel werken wanneer zij geen onderwijs of opleiding moeten volgen en niet aanwezig moeten zijn op de werkplek;
  • de studentenarbeid is enkel mogelijk voor prestaties bij een andere werkgever dan diegene waarbij zij hun praktische opleiding volgen op de werkplek;
  • de jongere mag geen werkloosheidsuitkering noch een inschakelingsuitkering ontvangen.

 

Bron: KB dd. 10 juli 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juli 1995 waarbij sommige categorieën studenten uit het toepassingsgebied van Titel VI van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten worden gesloten, B.S. 19 juli 2017.