Sodalis vzw is een erkende dienstverlener

Sodalis vzw is erkend als opleidingsverstrekker in het kader van de KMO-portefeuille. Onze opleidingen voldoen aan de kwaliteitsvereisten die de Vlaamse overheid oplegt.

Dit betekent dat u eventueel subsidie kan krijgen op opleidingen die u bij ons volgt.

Welke onderneming komt in aanmerking?

KMO’s (kleine en middelgrote ondernemingen), beoefenaars van vrije beroepen of zelfstandigen kunnen in aanmerking komen. Wie hieronder kan vallen en welke voorwaarden er gelden, kan u hier raadplegen: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/kmo-portefeuille-steun-voor-opleiding-en-advies 

Welke opleidingen komen in aanmerking?

De door u gevolgde opleiding moet bijdragen tot het verbeteren van het huidig of toekomstig bedrijfsfunctioneren van de onderneming. Het moet bovendien gericht zijn op de kerntaken of kernprocessen van de onderneming. 

Omvang subsidie?

Voor een kleine onderneming wordt een steunpercentage van 30% gehanteerd tot een maximum van € 7.500 steun op jaarbasis. Voor middelgrote onderneming wordt een steunpercentage van 20% gehanteerd tot een maximum van € 7.500 steun op jaarbasis. 

Hoe aanvragen?

De aanvraagprocedure verloopt volledig digitaal.

  1. Registratie

Als u voor de eerste keer een subsidieaanvraag doet, moet u uw onderneming eerst registreren en de juiste gebruikersrechten hebben. De registratie moet gebeuren op een online platform. U kan zich registreren met een elektronische identiteitskaart (e-ID), een federaal token, itsme,…

Informatie over de registratie en gebruikersrechten kan u terugvinden via deze link: https://vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille/subsidies-aanvragen-en-ontvangen/registratie-van-een 

  1. Aanvraag

Na registratie kan u een aanvraag indienen. Opgelet, de aanvraag is pas mogelijk nadat u bent ingeschreven voor een opleiding.

De aanvraag dient te gebeuren via volgende link (roze knop rechts bovenaan): https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille/subsidies-aanvragen-en-ontvangen/registratie-van-een

U dient het erkenningsnummer van Sodalis vzw te gebruiken: DV.O238079.

Na het indienen van uw online aanvraag, dient u uw aandeel te storten in de KMO-portefeuille (u heeft hiervoor 30 dagen de tijd). De Vlaamse overheid stort het overige deel. U ontvangt een bevestigingsmail van de KMO-portefeuille ivm deze laatste storting. Van zodra u in het bezit bent van de factuur van Sodalis vzw kan u de betaling doen vanuit de KMO-portefeuille. Opgelet, de BTW is steeds rechtstreeks te betalen aan Sodalis vzw.

Opgelet, ten laatste 14 dagen na de startdatum van de opleiding moet u de aanvraag online hebben ingediend.

Meer informatie over de aanvraagprocedure kan je hier terugvinden: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille/subsidies-aanvragen-en-ontvangen

U kan ook gebruik maken van het gratis nummer 1700.