Ondanks de plannen van Europa om de zomer- en wintertijd af te schaffen, schakelen we eind oktober opnieuw over op het winteruur.

In de nacht van zaterdag 24 oktober 2020 op zondag 25 oktober 2020 wordt de klok om 3 uur ’s nachts teruggezet naar 2 uur ’s nachts.

Wat betekent dit voor de werknemers die tijdens deze weekendnacht aan het werk zijn?

De cao nr. 30 van 28 maart 1977 regelt de problemen in verband met de beloning van werknemers in ploegenarbeid bij de overschakeling van zomeruur naar winteruur en omgekeerd.

In de mate van het mogelijke moet u er als werkgever voor proberen te zorgen dat de werknemers die tijdens de overgang van het winteruur naar het zomeruur in maart gewerkt hebben, nu ook zullen werken tijdens de overschakeling naar het winteruur. Deze werknemers hebben in totaal dan 16 uren gewerkt en ontvangen hiervoor ook het normale loon.

Indien de arbeidsorganisatie het niet toelaat om dezelfde werknemers deze 2 nachten te laten presteren, dan moet het loon als volgt berekend worden:

  • bij de overgang van het winteruur naar het zomeruur hebben de werknemers slechts 7 uren gepresteerd, maar ze kregen toch loon uitbetaald op basis van 8 uren arbeid;
  • bij de overgang naar het winteruur zullen de werknemers 9 uren moeten presteren. Zij zullen in dat geval ook een loon ontvangen berekend op basis van 9 arbeidsuren.

 

Bron: Collectieve Arbeidsovereenkomst nr. 30 van 28 maart 1977 betreffende de problemen die inzake beloning van sommige werknemers rijzen bij de overschakeling naar het zomeruur evenals naar het winteruur.

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!