Noodprocedure in geval de webtoepassing van Sodalis voor het indienen van een dimona aangifte niet werkt.

Sinds 1 januari 2003 is elke werkgever verplicht de indiensttredingen en uitdiensttredingen van zijn medewerkers elektronisch te melden aan de RSZ. Deze onmiddellijke aangifte van tewerkstelling wordt ook wel DIMONA genoemd.

Bij elke aanwerving van een werknemer moet voorafgaand aan de prestaties verplicht een DIMONA-aangifte worden ingediend. Hetzelfde geldt voor elke uitdiensttreding. Deze aangifte moet ten laatste op de eerste werkdag na de dag van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst plaatsvinden.

In geval van niet-naleving van deze verplichting worden administratieve geldboetes en strafsancties opgelegd. Bovendien is de werkgever in geval van nalatigheid een solidariteitsbijdrage verschuldigd aan de RSZ.

Wij geven u deze instructies mee, zodat u weet wat u moet doen wanneer de DIMONA-toepassing op onze website niet naar behoren zou werken. In dergelijk geval is de vzw SODALIS niet verantwoordelijk voor eventuele boetes voor het niet (tijdig) indienen van een DIMONA-aangifte.

DIMONA-aangifte via www.sodalis.be

Indien u als werkgever steeds zelf uw DIMONA-aangiftes indient, kunt u surfen u naar www.sodalis.be en inloggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Via het inlogscherm kunt u de DIMONA-aangifte invullen. Als u een correct e-mailadres hebt opgegeven, ontvangt u onmiddellijk een e-mail met uw DIMONA-nummer. Als u een fout registreert, krijgt u eveneens onmiddellijk een e-mail waarin de fout wordt meegedeeld. Indien u geen enkele e-mail ontvangt binnen het uur, betekent dit dat de module op onze website om technische redenen niet werkt. In dat geval dient u uw DIMONA-aangifte in te dienen volgens de hieronder beschreven instructies.

DIMONA-aangifte via de website van de RSZ

Surf naar de website van de RSZ (www.socialsecurity.be) en ga naar de portaalsite van de sociale zekerheid. Hier vindt u het tabblad ‘Werkgevers’ en vervolgens de toepassing ‘DIMONA’. Op deze pagina kunt u rechts via de blauwe knoppen een DIMONA-aangifte indienen.

U kunt ook rechtstreeks naar de DIMONA-aangifte gaan door te surfen naar deze link. In deze module dient u de nodige velden in te vullen en de instructies te volgen totdat u de DIMONA-aangifte kunt verzenden.

Na verzending krijgt u onmiddellijk het DIMONA-nummer te zien op uw scherm. Houd dit nummer goed bij.

Kunt u een werknemer nog steeds niet aangeven in de onlinedienst Dimona van de RSZ omdat u technische problemen ondervindt, dan dient u volgende noodprocedure te volgen ten aanzien van de RSZ:

  • U dient een melding te maken van het probleem (stap 1)
  • Vervolgens moet u melding maken van zodra het probleem werd opgelost (stap 2).
  • Nadien kan u dan de DIMONA-aangifte verrichten (stap 3).

 

Via deze link kan u de modeldocumenten voor de meldingen aan de RSZ terugvinden: https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/dimona/introduction/urgence.htm

Heeft u een vraag?
Neem contact via telefoon, e-mail of het onderstaande contactformulier.

Tel: +32 (0)50 34 07 28

E-mail: info@sodalisbe.webhosting.be