Wie een duale opleiding, een alternerende opleiding of een opleiding graduaat verpleegkunde volgt, leert het vak zowel op school als op de werkvloer. Werkgevers kunnen een werkplek aanbieden aan deze leerlingen en hiervoor een premie ontvangen (de premie “kwalificerend werkplekleren”). Ook de leerlingen zelf ontvangen een premie (de “leerlingenpremie”) om hen te stimuleren om de opleiding succesvol te beëindigen.

 

Vanaf 1 september 2023 vervangen deze premies de start- en stagebonus en de RSZ-verminderingen voor mentors en leerlingen alternerende opleiding.

 

Voorwaarden

Voor de premie kwalificerend werkplekleren dient:

  • de werkplek waar de leerling wordt opgeleid, te liggen in het Vlaamse Gewest;
  • de leerling minstens 4 maanden in het betrokken schooljaar te worden opgeleid op de werkplek;
  • de leerling een overeenkomst alternerende opleiding, een stageovereenkomst alternerende opleiding of een deeltijdse arbeidsovereenkomst te hebben waarbij de werkplekcomponent minstens 50% van de totale opleidingstijd uitmaakt;
  • de onderneming een mentor aan te stellen die een erkende mentoropleiding heeft gevolgd.

 

Bedrag

Voor de werkgever bedraagt de premie € 600 (indien hij/zij geen vergoeding betaalt aan de leerling), dan wel € 1.000 (indien hij/zij wel een vergoeding betaalt). De leerlingenpremie bedraagt € 500.

 

De premie wordt één keer per schooljaar uitbetaald en kan maximum drie keer worden aangevraagd. Eerder ontvangen start- en stagebonussen voor dezelfde leerling worden meegeteld.

 

Aanvraag

De premie kan worden aangevraagd via loket werkplekduaal. De premies dienen te worden aangevraagd binnen de 3 maanden na de start van de overeenkomst.

 

Het bovenstaande geldt onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad. Wij houden je verder op de hoogte.

 

Bron: www.vlaanderen.be

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!