De wet betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie (de relancewet) is eind maart in het Belgisch Staatsblad verschenen. Deze wet bevat onder meer een aanpassing aan de opzeggingstermijnen bij een ontslag door de werkgever tijdens de eerste zes maanden van tewerkstelling.

 

Door de invoering van een meer geleidelijke opbouw van de opzeggingstermijnen tijdens de eerste zes maanden bekomt men een situatie die een beetje vergelijkbaar is met de proefperiode die vroeger voor bedienden van toepassing was.

 

Met ingang van 1 mei 2018 worden de opzeggingstermijnen tijdens de eerste zes maanden bij een ontslag door de werkgever als volgt vastgesteld:

 

Anciënniteit < 3 maanden Tussen 3 en < 4 maanden Tussen 4 en < 5 maanden  

Tussen 5 en < 6 maanden

 

Tot en met 30 april 2018 2 weken 4 weken 4 weken 4 weken
Vanaf 1 mei 2018 1 week 3 weken 4 weken 5 weken

 

De opzeggingstermijnen voor werknemers met minstens zes maanden anciënniteit bij een ontslag door de werkgever uit het eenheidsstatuut blijven behouden. Ook de opzeggingstermijnen bij een ontslag door de werknemer wijzigen niet.

 

De nieuwe opzeggingstermijnen zijn automatisch van toepassing op alle arbeidsovereenkomsten, waarvan de opzegging of verbreking uitwerking heeft vanaf 1 mei 2018.

 

De huidige opzeggingstermijnen, die tot 4 maanden anciënniteit langer zijn, blijven van toepassing op werknemers die worden ontslagen met een opzeggingstermijn die betekend wordt vóór 1 mei 2018. Dit betekent dat de derde werkdag na de verzending van de opzegbrief vóór 1 mei 2018 valt.

 

Wanneer de aangetekende opzegbrief verstuurd wordt vanaf 27 april 2018, zullen de nieuwe opzeggingstermijnen van toepassing zijn.

 

 

In geval van een verbreking van het contract met betaling van een verbrekingsvergoeding, gelden de huidige opzeggingstermijnen voor contractverbrekingen tot en met 30 april 2018. Wanneer de arbeidsovereenkomst verbroken wordt vanaf 1 mei 2018, zullen de nieuwe opzeggingstermijnen uitbetaald moeten worden.

 

Ondernemingen die de huidige langere opzeggingstermijnen in hun arbeidsreglement hebben opgenomen, zullen deze wijziging aan hun arbeidsreglement moeten toevoegen. De procedure tot wijziging van het arbeidsreglement moet hiervoor niet gevolgd worden. Het volstaat om elke werknemer een kopie van de wijziging van het arbeidsreglement te bezorgen en een kopie van de gewijzigde tekst te versturen naar de inspectie Toezicht Sociale Wetten.

 

 

Bron: Wet dd. 26 maart 2018 betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie, B.S. 30 maart 2018, 2de editie.

 

 

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!