De grensbedragen voor loonbeslag of –overdracht worden elk jaar aangepast aan de index. Op 19 december 2022 werden de geïndexeerde bedragen voor 2023 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

 

Echter besliste de regering om het voor het beslag vatbare gedeelte van het loon tijdelijk te verhogen vanwege de energiecrisis voor de periode van 3 november 2022 tot 31 december 2022. Intussen werd deze tijdelijke verhoging verlengd tot en met 31 maart 2023. Om deze reden zijn de volgende verhoogde grenzen nog van toepassing tot en met 31 maart 2023:

 

Nettoloon  Vatbaar voor beslag  Maximale inhouding 
  € 0 tot € 1.542,00 / /
 € 1.542,01 tot € 1.657,00 20% € 23,00
  € 1.657,01 tot € 1.828,00 30% € 51,30
  € 1.828,01 tot € 2.000,00 40% € 68,80
      Boven € 2.000,01 Onbeperkt Onbeperkt

 

Deze grenzen kunnen onder bepaalde voorwaarden verhoogd worden met € 95 per kind ten laste.

 

Vanaf 1 april 2023 zullen de verhoogde grenzen vanwege de energiecrisis niet meer van toepassing zijn en zullen de volgende grensbedragen voor het loonbeslag gelden:

 

 Nettoloon Vatbaar voor beslag  Maximale inhouding 
€ 0 – € 1.316 / /
€ 1.316,01 – € 1.414 20% € 19,60
€ 1.414,01 – € 1.560 30% € 43,80
€ 1.560,01 – € 1.706 40% € 58,40
Boven € 1.706 Onbeperkt Onbeperkt

 

Deze grenzen kunnen onder bepaalde voorwaarden verhoogd worden met € 81 per kind ten laste.

 

Bron: Koninklijk besluit van 11 december 2022 tot uitvoering van artikel 1409, §2 , van het Gerechtelijk Wetboek (I), BS 19 december 2022 en bericht over de indexering van de bedragen vermeld in artikel 1, vierde lid, van het Kb van 27 december 2004 ter uitvoering van artikel 1409, §1, vierde lid, en 1409, §1 bis, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek inzake de beperking van de inbeslagneming wanneer er kinderen ten laste zijn, BS 19 december 2022.

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!