De FOD Financiën heeft de geïndexeerde bedragen voor het inkomstenjaar 2024 (aanslagjaar 2025) bekend gemaakt. Hieronder vind je een overzicht van enkele bedragen die van belang kunnen zijn in de loonberekening.

 

Omschrijving Geïndexeerd bedrag 2024 (aanslagjaar 2025)

Jaarbedragen, tenzij anders vermeld

Vervoer
Fietsvergoeding € 0,35/km
Maximaal vrijgestelde fietsvergoeding € 2.500
Fiscaal vrijgesteld bedrag privé-vervoer € 490
Minimum voordeel alle aard bedrijfswagen € 1.600
Mobiliteitsbudget
Minimumbedrag € 3.055
Maximumbedrag € 16.293
Flexijobs niet-gepensioneerden
Maximale vrijstelling € 12.000
Sportbeoefenaars
Maximale beroepsinkomsten € 23.970
Studentenarbeid
Maximuminkomen vrijstelling personenbelasting

(ongehuwde student)

€ 10.570
Maximum bestaansmiddelen persoon ten laste:  
Algemeen:

Bruto belastbaar inkomen

Netto belastbaar inkomen

 

€ 9.112,50

€ 7.290

Kind van een alleenstaande ouder:

Bruto belastbaar inkomen

Netto belastbaar inkomen

 

€ 9.112,50

€ 7.290

Gehandicapt kind van een alleenstaande ouder:

Bruto belastbaar inkomen

Netto belastbaar inkomen

 

€ 9.112,50

€ 7.290

PC-privéplan
Aankoop PC, printer, internet, … € 1.070
Maximum bruto belastbaar loon werknemer € 42.090
Loonbonus
Niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel € 3.496
Voordeel alle aard verwarming en elektriciteit
Verwarming:

Leidinggevend personeel

Anderen

 

€ 2.430

€ 1.090

Elektriciteit:

Leidinggevend personeel

Anderen

 

€ 1.210

€ 550

Vrijstelling bedrijfsvoorheffing werken onroerende staat
Minimumloon € 16,67

 

Bron: Bericht van de FOD Financiën in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen – Aanslagjaar 2025, www.fisconetplus.be.

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!