De FOD Financiën heeft de geïndexeerde bedragen voor het inkomstenjaar 2023 (aanslagjaar 2024) bekendgemaakt. Hieronder vindt u een overzicht van enkele bedragen die van belang kunnen zijn in de loonberekening:

 

 

 

Omschrijving Geïndexeerd bedrag 2023 (aanslagjaar 2024)

Jaarbedragen, tenzij anders vermeld

Vervoer
Fietsvergoeding € 0,27/km
Fiscaal vrijgesteld bedrag privé-vervoer € 470
Minimum voordeel alle aard bedrijfswagen € 1.540
Kunstenaars
Kleine vergoedingsregeling € 147,67/dag

€ 2.953,37/jaar

Sportbeoefenaars
Maximale beroepsinkomsten € 23.030
Studentenarbeid
Maximuminkomen vrijstelling personenbelasting

(ongehuwde student)

€ 10.160
Maximum bestaansmiddelen persoon ten laste:

 

 
Algemeen:

Bruto belastbaar inkomen 2023

Netto belastbaar inkomen 2023

 

 

€ 4.775

€ 3.820

 

Kind van een alleenstaande ouder:

Bruto belastbaar inkomen 2023

Netto belastbaar inkomen 2023

 

 

€ 6.900

€ 5.520

 

Gehandicapt kind van een alleenstaande ouder:

Bruto belastbaar inkomen 2023

Netto belastbaar inkomen 2023

 

€ 8.762,50

€ 7.010

PC-privéplan
Aankoop PC, printer, internet, … € 1.030
Max. bruto belastbaar loon werknemer € 40.440
Loonbonus
Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen € 3.434

 

Bron: Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen – Aanslagjaar 2024, www.fisconetplus.be.

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!