De FOD Financiën heeft de geïndexeerde bedragen voor het inkomstenjaar 2021 (aanslagjaar 2022) bekend gemaakt. Hieronder vindt u een overzicht van enkele bedragen die van belang kunnen zijn in de loonberekening.

 

Omschrijving Geïndexeerd bedrag 2021 (aanslagjaar 2022)

Jaarbedragen, tenzij anders vermeld

Vervoer
Fietsvergoeding € 0,24/km
Fiscaal vrijgesteld bedrag privé-vervoer € 420
Minimum voordeel alle aard bedrijfswagen € 1.370
Kunstenaars
Kleine vergoedingsregeling € 132,13/dag

€ 2.642,53/jaar

Sportbeoefenaars
Maximale beroepsinkomsten € 20.520
Studentenarbeid
Maximuminkomen vrijstelling personenbelasting

(ongehuwde student)

€ 9.050
Maximum bestaansmiddelen persoon ten laste:

 

 
Algemeen:

Bruto belastbaar inkomen 2021

Netto belastbaar inkomen 2021

 

 

€ 4.262,50

€ 3.410

 

Kind van een alleenstaande ouder:

Bruto belastbaar inkomen 2021

Netto belastbaar inkomen 2021

 

 

€ 6.150

€ 4.920

 

Gehandicapt kind van een alleenstaande ouder:

Bruto belastbaar inkomen 2021

Netto belastbaar inkomen 2021

 

€ 7.800

€ 6.240

PC-privéplan
Aankoop PC, printer, internet, … € 920
Max. bruto belastbaar loon werknemer € 36.030
Loonbonus
Niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel € 2.998
Vrijwilligers
 

Forfaitaire kostenvergoeding algemeen

 

 

€ 1.416,16/jaar

€ 35,41 per dag

 

 

 

Bron: Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen – Aanslagjaar 2022, BS 8 februari 2021.

 

 

 

 

Heeft u vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!