De Kern uitgebreid met de 10 partijen die de federale regering steunen, hebben zaterdag 6 juni 2020 een reeks maatregelen goedgekeurd die het derde luik vormen van het Federaal Plan voor Sociale en Economische Bescherming.

 

Opgelet: deze maatregelen moeten wel nog omgezet worden in de nodige wetgevende teksten.

 

  1. Verlenging van bestaande maatregelen

Een eerste gedeelte omvat de verlenging van een aantal federale maatregelen tot 31 augustus 2020.

Het gaat hierbij onder meer om:

  • De tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona;
  • Het overbruggingsrecht voor zelfstandigen;
  • Het corona-ouderschapsverlof.

 

  1. Specifieke steunmaatregelen voor sectoren in moeilijkheden

Er werd tevens beslist om vier specifieke steunmaatregelen te nemen voor sectoren in moeilijkheden, waaronder de horeca, om de sociaal-economische gevolgen van een geleidelijke hervatting van de activiteiten te verzachten. Het betreft meer concreet:

  • Een verlenging en een verbetering van het overbruggingsrecht voor zelfstandigen tot 31 augustus 2020 en verlengbaar tot 31 december 2020;
  • Een verlenging van de tijdelijke werkloosheid tot 31 december 2020;
  • Een verlaging van de btw op alle diensten, met uitzondering van alcoholische dranken, tot 31 december 2020 om de financiële situatie van de horeca te verbeteren;
  • Een gedeeltelijke en tijdelijke vrijstelling van betaling van bedrijfsvoorheffing voor een periode van drie maanden (wellicht juni, juli en augustus 2020) voor de zwaar getroffen sectoren die hun toevlucht moesten nemen tot tijdelijke werkloosheid.

 

  1. Maatregelen ter bevordering van de koopkracht van de Belgen

Daarnaast besliste de federale regering ook om in te zetten op de koopkracht van werknemers en burgers. Hiervoor zal onder meer een consumptiecheque van € 300 in het leven worden geroepen. Deze consumptiecheque kan door de werkgever toegekend worden aan de werknemers voor de aankoop van goederen en diensten in de horecasector, de cultuursector, enz. Deze cheque zou 100% aftrekbaar en belastingvrij worden. De toekenning zou wel vastgelegd moeten worden in een sectorale of ondernemingscao. We raden aan om nog te wachten op meer duidelijkheid.

 

Wij houden u uiteraard verder op de hoogte zodra deze maatregelen definitief gepubliceerd zijn.

 

 

Bron: Persbericht dd. 6 juni 2020, www.premier.be.

 

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!