Via deze weg willen wij u waarschuwen voor plug-in-hybrides (= valse hybrides). De wet van 25 december 2017 tot hervorming van de vennootschapsbelasting maakt namelijk vanaf 2020 een einde aan de voorkeursbehandeling voor plug-in-hybrides die aangekocht zijn vanaf 1 januari 2018.

 

Het gaat hier concreet om voertuigen die zowel aangedreven worden op brandstof als op een oplaadbare elektrische batterij. Deze hybrides hebben echter maar een beperkte energiecapaciteit en hebben in de praktijk dus maar een beperkte autonomie waardoor ze een groot deel van de tijd dus op brandstof worden aangedreven. Om als een plug-in-hybride aanzien te worden moet de energiecapaciteit van de elektrische batterij minder zijn dan 0,5 kWh per 100 kilogram van het wagengewicht of moet de wagen een uitstoot hebben van meer dan 50 gram CO2 per kilometer.

 

In dat geval zal vanaf 2020 de CO2-uitstoot van die wagens gelijk worden gesteld met de CO2-uitstoot van een overeenstemmend voertuig dat voorzien is van een motor die uitsluitend voorzien is van een motor die gebruik maakt van dezelfde brandstof. Indien er geen overeenstemmend voertuig bestaat, dan wordt de uitstootwaarde vermenigvuldigd met 2,5.

 

Deze wetgeving is niet van toepassing op plug-in-hybrides aangekocht vóór 2018 en ook niet op full hybride wagens waarvan de elektrische batterij door middel van een verbandingsmotor en/of remenergie wordt opgeladen.

 

Let dus op met de aankoop van plug-in-hybrides vanaf 2018 want de CO2-uitstoot wordt in aanmerking genomen voor de berekening van het voordeel alle aard. Het voordeel alle aard ligt dus momenteel veel lager maar door de nieuwe wetgeving zal dit in 2020 wijzigen en hoger liggen.

 

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!