Overeenkomstig de besluiten van de Vlaamse Regering worden de minimale stagevergoedingen jaarlijks op 1 januari geïndexeerd.

 

Vanaf 1 januari 2024 gelden de volgende maandelijkse minimale stagevergoedingen verschuldigd aan voltijdse stagiairs met een erkende stageovereenkomst betreffende de ondernemersopleiding in de Vlaamse Gemeenschap:

 • tijdens het 1e jaar praktijkstage: € 925,20;
 • tijdens het 2e jaar praktijkstage: € 1.093,41;
 • tijdens het 3e jaar praktijkstage: € 1.261,63.

 

Voor het Brussels-Hoofdstedelijk geweest (Franse Gemeenschap) gelden volgende bedragen:

 • Tijdens het 1ste jaar praktijkstage (gekwalificeerd): €918,62
 • Tijdens het 2de jaar praktijkstage (gekwalificeerd): €1085,64
 • Tijdens het 3de jaar praktijkstage (gekwalificeerd): €1085,64
 • Tijdens het 1ste jaar praktijkstage (niet gekwalifceerd): €542,82
 • Tijdens het 2de jaar praktijkstage (niet gekwalificeerd): €918,62
 • Tijdens het 3de jaar praktijkstage (niet gekwalificeerd): €1085,64
 • Tijdens het 1ste jaar praktijkstage (met voorbereidingsjaar): €542,82
 • Tijdens het 2de jaar praktijkstage (met voorbereidingsjaar): €651,39
 • Tijdens het 3de jaar praktijkstage (met voorbereidingsjaar): €1085,64

 

Voor de Waalse Gemeenschap gelden volgende bedragen:

 • Tijdens het 1ste jaar praktijkstage (gekwalificeerd): €918,62
 • Tijdens het 2de jaar praktijkstage (gekwalificeerd): €1085,64
 • Tijdens het 3de jaar praktijkstage (gekwalificeerd): €1085,64
 • Tijdens het 1ste jaar praktijkstage (niet gekwalifceerd): €542,82
 • Tijdens het 2de jaar praktijkstage (niet gekwalificeerd): €918,62
 • Tijdens het 3de jaar praktijkstage (niet gekwalificeerd): €1085,64
 • Tijdens het 1ste jaar praktijkstage (met voorbereidingsjaar): €542,82
 • Tijdens het 2de jaar praktijkstage (met voorbereidingsjaar): €651,39
 • Tijdens het 3de jaar praktijkstage (met voorbereidingsjaar): €1085,64

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!