Overeenkomstig de besluiten van de Vlaamse Regering worden de minimale leer- en stagevergoedingen jaarlijks op 1 januari geïndexeerd.

1.       Leerovereenkomsten Vlaamse Gemeenschap

Vanaf 1 januari 2017 gelden de volgende maandelijkse minimale leervergoedingen verschuldigd aan leerlingen met een erkende leerovereenkomst in de Vlaamse Gemeenschap:

Jonger dan 18 jaar

tijdens het 1ste jaar van de leertijd: 329,46 EUR

tijdens het 2de jaar van de leertijd : 439,28 EUR

tijdens het 3de jaar van de leertijd : 530,49 EUR (*)

Vanaf 18 jaar

tijdens het 1ste jaar van de leertijd: 439,28 EUR

tijdens het 2de jaar van de leertijd : 494,19 EUR

tijdens het 3de jaar van de leertijd : 530,49 EUR (*)

 (*) Overeenkomstig het besluit op de leertijd mag de vergoeding van het 3de jaar leertijd niet hoger liggen dan de kinderbijslaggrens. Deze grens bedraagt momenteel € 530,49. De vergoeding van het 3de jaar leertijd moet daarom begrensd worden tot € 530,49 per maand.

2.        Stageovereenkomsten Vlaamse Gemeenschap

Vanaf 1 januari 2017 gelden de volgende maandelijkse minimale stagevergoedingen  verschuldigd aan voltijdse stagiairs met een erkende stageovereenkomst betreffende  de ondernemersopleiding in de Vlaamse Gemeenschap:

tijdens het eerste jaar praktijkstage: 748,26 EUR

tijdens het tweede jaar praktijkstage: 884,31 EUR

tijdens het derde jaar praktijkstage: 1.020,36 EUR

 

 

3.       Alternerende overeenkomst Franse Gemeenschap

Vanaf 1 januari 2017 zijn de minimumbedragen voor stagiaires in het kader van een alternerende overeenkomst de volgende:

–          Voor een leerling van niveau A: 17% van het GGMMI: 260,43 EUR bruto per maand.

–          Voor een leerling van niveau B: 24% van het GGMMI: 367,66 EUR bruto per maand.

–          Voor een leerling van niveau C: 32% van het GGMMI: 490,22 EUR bruto per maand.

 

4.       Stagenovereenkomst Franse Gemeenschap

De nieuwe maandelijkse minimumbedragen vanaf 1 januari 2017 zijn:

1.       Voor de stagiair die houder is van een leercertificaat, scholingscertificaat 4e technische of 6e beroepsonderwijs:

Eerste jaar 742,79 EUR
De volgende jaren 877,84 EUR

 

2.       Stagevergoeding voor stagiairs zonder vereiste getuigschriften of certificaten:

Tijdens het eerste jaar 438,92 EUR
Tijdens het tweede jaar 742,79 EUR
Tijdens het derde jaar 877,84 EUR

 

3.       Als het vormingsplan een aanvullend jaar voorziet:

Tijdens het eerste jaar 438,92 EUR
Tijdens het tweede jaar 526,71 EUR
Tijdens het derde jaar 877,84 EUR

 

Deze bedragen zijn minimumbedragen; de ondernemingshoofden mogen aan hun stagiairs hogere bedragen betalen, wetende dat wanneer de stagevergoeding meer dan 530,49 EUR bedraagt, de kinderbijslagen in elk geval niet meer toegekend worden.