Het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen (afgekort WVV) trad in werking op 1 mei 2019. Nieuwe vennootschappen die vanaf 1 mei 2019 worden opgericht, moeten direct de nieuwe regels toepassen. Voor reeds bestaande vennootschappen, verenigingen en stichtingen worden de nieuwe dwingende regels van kracht op 1 januari 2020.

 

Dit leidt o.a. tot een beperking van het aantal vennootschapsvormen, de afschaffing van een minimumkapitaal bij oprichtingen, een regeling tot winstuitkering in een BV, enz.

 

Bestaande vennootschappen krijgen een “opt-in” mogelijkheid waardoor men vanaf inwerkingtreding vrijwillig de nieuwe regels kan gaan toepassen. Dit vereist wel een statutenwijziging. De deadline ligt uiterlijk op 1 januari 2024.

We raden u aan, in geval van vragen hieromtrent, u te richten tot uw accountant.

 

 

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!