De RSZ heeft laten weten dat er vanaf volgend schooljaar een nieuw type Dimona zal worden voorzien voor leerlingen in alternerende opleidingen. Dimona ‘ALT’ zal vanaf schooljaar 2023-2024 worden gebruikt voor opleidingsovereenkomsten alternerend leren en kan vanaf nu reeds worden uitgevoerd.

 

Leerlingen in alternerende opleidingen die aan de definitie van leerling voldoen, werden tot nu toe aangegeven met Dimona ‘OTH’, zoals de gewone werknemers. Om interpretatieproblemen bij gezinsbijslagorganismen te vermijden, wordt dit nu aangepast.

 

Het bestaande Dimona type ‘OTH’ wordt uitgesplitst in ‘OTH’ als algemeen type Dimona en ‘ALT’ voor opleidingsovereenkomsten die beantwoorden aan de 6 criteria voor de onderwerping aan socialezekerheidsbijdragen. Voor leerlingen in de bouwsector was er al een afwijkende Dimona ‘RTA’ van toepassing.

 

Het gaat om opleidingen die voldoen aan de volgende voorwaarden:

  1. De opleiding bestaat uit een deel uitgevoerd op de werkvloer (weken) en een deel binnen of op initiatief en verantwoordelijkheid van een onderwijs- of opleidingsinstelling (leren). Deze twee onderdelen beogen de uitvoering van één opleidingsplan, zijn op elkaar afgestemd en wisselen elkaar geregeld af.
  2. De opleiding leidt tot een beroepskwalificatie.
  3. Het deel ‘werken’ omvat op jaarbasis gemiddeld minstens 20 uren per week, zonder rekening te houden met feest- en vakantiedagen.
  4. Het deel ‘leren’ bedraagt minstens:
    • 240 lesuren voor deeltijds leerplichtigen;
    • 150 lesuren voor jongeren die niet meer deeltijds leerplichtig zijn.
  5. Beide delen (werken/leren) worden uitgevoerd in het kader van één enkele overeenkomst waarbij de werkgever en de leerling betrokken partij zijn.
  6. De overeenkomst voorziet in een financiële bezoldiging ten laste van de werkgever, die moet worden beschouwd als loon.

 

Voor opleidingsovereenkomsten waarvoor reeds een Dimona type ‘OTH’ werd uitgevoerd en die voor 1 september 2023 niet ten einde lopen, moet geen nieuwe Dimona ‘ALT’ worden uitgevoerd zolang de overeenkomst niet afloopt. Bij een hernieuwing van de opleidingsovereenkomst moet dan wel het Dimona type ‘ALT’ worden gebruikt.

 

Bron: Tussentijdse instructie van de RSZ van 17 juni 2023, https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/nl/latest/intermediates

 

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!