Op 21 februari 2018 is er een belangrijk arrest geveld door het Hof van Justitie. Tot voor dit arrest heeft het Hof steeds het standpunt ingenomen dat de wachtdienst niet beschouwd moet worden als arbeidstijd.

Met dit nieuw arrest, verandert zij echter het geweer van schouder. Of de wachtdienst beschouwd moet worden als arbeidstijd is afhankelijk van de concrete modaliteiten van de wachtdienst. Wij raden dan ook aan om geen vaste plaats op te leggen voor de wachtdienst én een redelijke oproeptermijn te voorzien.

Wat is redelijk? Een wachtdienst waarbij een werknemer thuis aanwezig moet zijn om vervolgens binnen de 8 minuten na een oproep aanwezig te zijn op de werkplaats is volgens het Hof van Justitie arbeidstijd. Dit komt omdat de vrijheid van de werknemer om andere activiteiten te ondernemen zeer sterk wordt beperkt.

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!