De coronacijfers stijgen en steeds meer werknemers vertonen symptomen. Om de druk op de huisartsen te verminderen heeft de overheid een Self Assessment Testing Tool (afgekort SATT) ter beschikking gesteld. De werknemer die op basis van de gegevens die men zelf invult in de tool het advies krijgt zich te laten testen, kan afwezig zijn van het werk met behoud van zijn loon ten laste van de werkgever. Dit wordt voorgeschrevn door CAO nr. 160, die een gerechtvaardigde afwezigheid van het werk voor een coronatest op basis van de self assessment testing tool invoert. Deze cao is in werking getreden op 19 november 2021 en zal slechts van toepassing zijn tot 28 februari 2022.

Verplichtingen van de werknemer

Wanneer de werknemer na het invullen van de vragenlijst het advies krijgt om een test te laten afnemen, ontvangt hij samen met de testcode een afwezigheidsattest. De werknemer dient dit afwezigheidsattest onmiddellijk te bezorgen aan de werkgever om gedurende maximaal 36 uur gerechtvaardigheid afwezig te zijn van het werk met behoud van zijn loon ten laste van de werkgever. Indien de werknemer echter kan telewerken hij heeft recht op afwezigheid enkel voor de tijd die nodig is om de COVID-test te laten afnemen. In afwachting van het resultaat van zijn test blijft de werknemer gewoon verder telewerken.

Nadien dient de werknemer de werkgever op de hoogte te brengen van zijn werkhervatting of verdere afwezigheid. Gelet op de bescherming van de privacy, is de werknemer er niet toe gehouden de ingevulde vragenlijst van de tool en/of het resultaat van zijn test aan zijn werkgever over te maken. Indien het de test postief is, zal de arts bepalen of de werknemer een quaraintaine attest ontvangt dan wel een attest van arbeidsongeschitkheid.

De werknemer kan gedurende de periode van 19 november 2021 tot 28 februari 2022 maximaal 3 maal gebruik maken van deze tool. Deze tool is enkel bestemd voor werknemers met lichte symptomen. Een werknemer die zich ziek voelt kan dan ook geen beroep doen op deze tool en dient contact op te nemen met zijn huisarts. Deze tool is evenmin bestemd voor personen die een hoogrisicocontact hadden, die een CST (Covid Safe Ticket) willen bekomen of een test nodig hebben in het kader van reizen.

 

Verplichtingen van de werkgever
Bij het doorgeven van de prestaties aan uw dossierbeheerder gebruikt u de looncode 114 ‘Gerechtvaardigde afwezigheid test corona’.

 

 

Heeft u vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!