De werkgever kan een kilometervergoeding toekennen aan werknemers die met hun wagen professionele verplaatsingen maken. Het bedrag van deze kilometervergoeding wordt elk kwartaal herzien en aangepast in functie van de evolutie van de brandstofprijzen.

Voor de periode van 1 oktober 2023 tot en met 31 december 2023 werd het bedrag van de kilometervergoeding vastgesteld op € 0,4259 per kilometer.

Voor de periode van 1 januari 2024 tot en met 31 maart 2024 zal het maximum vrijgesteld bedrag licht verhogen naar € 0,4269 per kilometer. Indien deze maximumgrens wordt gerespecteerd, kan de forfaitaire kilometervergoeding vrij van RSZ en belastingen worden toegekend.

Sommige cao’s blijven de kilometervergoeding op jaarbasis indexeren. Voor deze cao’s bedraagt de vergoeding voor de periode van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2024 € 0,4280 per kilometer.

 

Bron: Omzendbrief nr.733 dd. 15 december 2013 – Aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding. – Periode van 1 januari 2024 t.e.m. 31 maart 2024, BS 20 december 2024.

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!