De werkgever kan een kilometervergoeding toekennen aan werknemers die met hun wagen professionele verplaatsingen maken. Het bedrag van deze kilometervergoeding wordt elk kwartaal herzien en aangepast in functie van de evolutie van de brandstofprijzen.

Voor de periode van 1 januari 2024 tot en met 31 maart 2024 werd het bedrag van de kilometervergoeding vastgesteld op € 0,4269 per kilometer.

Voor de periode van 1 april 2024 tot en met 30 juni 2024 zal het maximum vrijgesteld bedrag licht verminderen naar € 0,4265 per kilometer. Indien deze maximumgrens wordt gerespecteerd, kan de forfaitaire kilometervergoeding vrij van RSZ en belastingen worden toegekend.

Sommige cao’s blijven de kilometervergoeding op jaarbasis indexeren. Voor deze cao’s bedraagt de vergoeding voor de periode van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2024 € 0,4280 per kilometer.

 

Dit bedrag geldt onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

 

Bron: Diverse media.

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!