Aangezien we af en toe nog problemen zien bij het bekomen van een werkloosheidsuitkering, herhalen we even de formaliteit die de werknemer zelf in orde dient te brengen zodat zij hun uitkering zullen ontvangen. Deze formaliteit moet slecht gebeuren in onderstaande situaties:

 

  • U maakt voor het eerst aanspraak op uitkering tijdelijke werkloze
  • U maakt voor het eerst aanspraak op uitkeringen als tijdelijk werkloze na een indiensttreding bij een nieuwe werkgever
  • U maakt voor het eerst aanspraak op uitkeringen als tijdelijk werkloze na een wijziging van het gemiddeld aantal uren per week van uw tewerkstelling (bv. omdat u een deeltijds tijdskrediet hebt genomen)
  • U maakt na een onderbreking van uw uitkeringen tijdelijke werkloosheid van meer dan 3 jaar opnieuw aanspraak op uitkeringen als tijdelijk werkloze
  • U maakt voor het eerst aanspraak op uitkeringen als tijdelijk werkloze na uw 65ste verjaardag

 

Om een werkloosheidsuitkering aan te vragen, moet u als werknemers aangesloten zijn bij een van de vier uitbetalingsinstellingen: de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen, of een van de drie uitbetalingsinstellingen verbonden met een vakbond: het ABVV, de ACLVB of het ACV.

 

De werknemer kan voor de indiening van zijn uitkeringsaanvraag bij zijn uitbetalingsinstelling gebruik maken van een vereenvoudigd formulier. De werknemer kijkt best na op de website van zijn uitbetalingsinstelling op welke manier dit moet worden ingediend (via mail, contactformulier, tool).

 

De werkgever is ook verplicht de werknemer hierop te wijzen via de voorafgaandelijke meldingsplicht ingevoerd vanaf 13/07/2020 (Enkel te vermelden bij de eerste kennisgeving aan de werknemer).

 

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!