Indien u in uw onderneming een camerasysteem heeft geïnstalleerd of van plan bent dit te doen, mag u zeker niet vergeten hiervan aangifte te doen!

Tot 25 mei 2018 was er de verplichting om bewakingscamera’s op de werkvloer aan te geven op het e-loket van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Privacycommissie).
Deze aangifte is door de Europese Verordening inzake Gegevensbescherming (GDPR) afgeschaft.

Vanaf 25 mei 2018 moet een aangifte van uw camerasysteem gebeuren bij de politiediensten via de website www.aangiftecamera.be. Deze aangifte is verplicht voor elke ondernemer die een camerasysteem plaatst in zijn onderneming.

Indien u uw camerasysteem al had aangegeven bij de Privacycommissie geldt er een overgangsperiode van twee jaar om uw camera’s aan te geven bij de politiediensten. Dit houdt in dat de reeds aangegeven camera’s opnieuw moeten worden aangegeven via www.aangiftecamera.be vóór 25 mei 2020.

Indien uw camerasysteem ook als doel heeft om uw personeel te filmen is het belangrijk dat u uw personeel in kennis stelt over de plaats waar de camera’s staan, hoeveel camera’s er aanwezig zijn in de onderneming, of de beelden al dan niet worden bewaard en de periode of perioden gedurende dewelke de camera(‘s) functioneert (functioneren). Deze info kan u opnemen in het arbeidsreglement.

Naast de verplichte aangifte moet er ook een intern register worden bijgehouden van de beeldverwerkingsactiviteiten, bijvoorbeeld wanneer de camera(‘s) filmt (filmen). Dit register moet up-to-date gehouden worden en op verzoek, ter beschikking worden gesteld van de Gegevensbeschermingsautoriteit of de politiediensten.

Verder is er ook de verplichting tot het aanbrengen van een pictogram. Op dit pictogram wordt verplicht melding gemaakt van de contactpersoon en de verantwoordelijke voor de verwerking van de camerabeelden. Door middel van dergelijk pictogram zijn mensen op de hoogte over het feit dat ze gefilmd worden.

Meer informatie inzake het pictogram kan u vinden op https://www.besafe.be/nl.

Let op! Overtredingen inzake het niet aangeven van een camerasysteem of het niet plaatsen van een pictogram kunnen bestraft worden met een geldboete van € 800 tot € 160.000 euro.

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!