1. Wijzigingen nacht- en ploegenarbeid

N.a.v. een mini taxshift die van 1 april 2022 in voege zou treden, wijzigt de regeling inzake de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor nacht- en ploegenarbeid grondig.

 

Op de volgende punten wijzigt de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor nacht- en ploegenarbeid in belangrijke mate:

  • Het zal niet meer gaan om één vrijstelling maar om twee afzonderlijke vrijstellingen; een ploegensysteem waarbij één ploeg tijdens de nacht werkt, blijft evenwel ploegenarbeid;
  • De berekening van de 1/3de norm in het kader van nacht- en ploegenarbeid moet per uur gebeuren in plaats van per dag:  enkel de uren waarvoor effectief een premie werd betaald, komen in aanmerking voor de berekening van de 1/3de norm;
  • Een pauze van max. 15 minuten tussen 2 opeenvolgende ploegen wordt expliciet toegelaten.

 

Bovenop het contractueel bruto uurloon moet een minimumpremie per uur worden toegekend van:

  • 2% voor ploegenarbeid en volcontinu arbeid (ongeacht dag- of nachtploeg);
  • 12% voor nachtarbeid.

 

Bovendien is vereist dat ALLE werknemers voor ploegenarbeid en volcontinu arbeid een minimumpremie ontvangen. Het gaat om alle werknemers van de ploeg.

 

Vanaf 1 april 2024 zal deze premie ook moeten worden opgenomen in een cao, arbeidsreglement of individuele arbeidsovereenkomst.

 

De vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor ploegen- en nachtarbeid wordt op niveau van de groep (van werknemers die in aanmerking komen voor deze vrijstelling) berekend.

 

Voortaan zullen er bijgevolg twee aparte berekeningen moeten worden doorgevoerd:

  • Enerzijds voor de groep van werknemers waarvoor de werkgever de vrijstelling doorstorting BV nachtarbeid toepast;
  • Anderzijds voor de groep werknemers die in aanmerking komen voor de vrijstelling doorstorting BV ploegenarbeid.

 

2. Wijzigingen volcontinu arbeid

Volcontinu arbeid is in principe ploegenarbeid waarbij de werknemers in 4 ploegen van minstens 2 werknemers opeenvolgend hetzelfde werk doen zowel wat betreft de inhoud als wat betreft de omvang.

 

Naast deze voorwaarden zijn er nog andere voorwaarden opdat er sprake is van volcontinu arbeid. Zo ontvangen de werknemers ook een premie voor dit werk.

 

Vanaf 1 april 2022 moet deze premie minimum 2% van het overeengekomen brutoloon bedragen.

 

Vanaf 1 april 2024 zal ook deze premie moeten worden opgenomen in een cao, arbeidsreglement of individuele arbeidsovereenkomst om in aanmerking te komen voor de vrijstelling van doorstorting BV.

 

Deze vrijstelling van doorstorting is bovendien 25% voor volcontinu arbeid (in plaats van 22,8% voor nacht- en ploegenarbeid).

 

Nog een andere voorwaarde opdat er sprake is van volcontinu arbeid is dat de ploegen elkaar moeten opvolgen zonder onderbreking. Zoals bij ploegenarbeid, wordt nu ook uitdrukkelijk een pauze van maximum 15 minuten aanvaard tussen 2 shiften.

 

Deze wijzigingen zouden ingaan van 1 april 2022.

 

Tot op heden bestaat er wel enkel een ontwerptekst en geen definitieve tekst. Wij houden u verder op de hoogte.

 

Bron: Wetsontwerp houdende verlaging van lasten op arbeid, Kamer nr. 2522/001

 

Heeft u vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!