Bent u een werkgever uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, begeleidt u alternerende leerlingen en stelt u een mentor aan, dan kan u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een mentorpremie.

Deze premie bedraagt 1.750 EUR en wordt toegekend per periode van 12 maanden aan een werkgever die een exploitatiezetel heeft in het Brussels Gewest, en dit voor elke mentor die gedurende 6 maanden minstens 1 en maximum 4 leerlingen tegelijk begeleidt in die exploitatiezetel. Er kan slechts één premie per mentor verkregen worden.

Indien u als werkgever in aanmerking komt voor een dergelijke premie moet u een aanvraag indienen bij Actiris door middel van het modelformulier. De eerste aanvraag moet ingediend worden bij Actiris ten vroegste 6 maanden na het begin van de alternerende overeenkomst en uiterlijk 9 maanden na het begin van die overeenkomst. De daaropvolgende aanvragen met betrekking tot dezelfde overeenkomst moeten ten vroegste 12 maanden na de vorige aanvraag en uiterlijk 15 maanden erna worden ingediend.

 

 

 

Bron: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 juli 2019 houdende verschillende wijzigingen betreffende tewerkstellingsteun, BS 9 september 2019.

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!