De maximale marge voor de loonkostenontwikkeling voor de periode 2021-2022 wordt op 0,4% vastgelegd. Op maandag 9 augustus 2021 verscheen het koninklijk besluit hieromtrent in het Belgisch Staatsblad.

 

Deze loonnorm bepaalt hoeveel de loonkost maximaal mag stijgen tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022. Deze norm vormt het kader voor de onderhandelingen over de sectorale akkoorden. U dient hier dus nog niet zelf mee aan de slag te gaan. Zodra de sectorakkoorden zijn gesloten, informeren wij u hierover.

 

 

Bron: Koninklijk besluit van 30 juli 2021 tot uitvoering van de artikelen 7, §1, van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen, BS 9 augustus 2021.

 

 

 

Heeft u vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!