In de bouwsector bedraagt de effectieve wekelijkse arbeidsduur nog steeds 40 uren per week. Via de toekenning van 12 inhaalrustdagen op jaarbasis wordt de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur teruggebracht tot 38 uren per week.

 

Deze 12 inhaalrustdagen kunnen niet vrij gekozen worden; de sector legt ze jaarlijks vast en men dient deze data te respecteren.

 

De laatste rustdagen dit jaar liggen vast op vrijdag 24 december, dinsdag 28 december, woensdag 29 december, donderdag 30 december en vrijdag 31 december 2021.

 

Tijdens deze inhaalrustdagen geldt er een principieel verbod van tewerkstelling.

 

Een tewerkstelling is enkel toegelaten in volgende gevallen:

 • wanneer de ondernemingen waarin ze tewerkgesteld zijn, gewoonlijk een periode van intense activiteit kennen op het ogenblik van de toekenning van de rustdagen;
 • wanneer zij belast zijn met de klantendienst bij handelaars in bouwmaterialen, met uitzondering van het vervoer;
 • in de gevallen waar arbeid op zondag is toegestaan bij artikel 12 van de Arbeidswet van 16 maart 1971, namelijk :
  • toezicht op de bedrijfsruimte;
  • schoonmaken, herstellen en onderhouden, in zover deze werkzaamheden voor de regelmatige voortzetting van het bedrijf nodig zijn;
  • arbeid verricht om het hoofd te bieden aan een voorgekomen of dreigend ongeval;
  • dringende arbeid aan machines of materieel en arbeid die door een onvoorziene noodzakelijkheid wordt vereist;
  • arbeid om beschadiging van grondstoffen of voortbrengselen te voorkomen.

 

Arbeiders die tewerkgesteld worden tijdens deze compensatierustdagen, hebben recht op inhaalrust. Deze moet worden toegekend binnen 7 maanden die volgen op de dag waarop arbeid werd verricht, in het geval de tewerkstelling is gebeurd in toepassing van de uitzondering in geval van intense activiteit. In alle andere gevallen moet dit toegekend worden binnen de 6 weken die volgen op de dag waarop arbeid werd verricht.

 

Ook voor studenten of uitzendkrachten geldt dit verbod. De inhaalrustdagen moeten beschouwd worden als een collectieve sluiting.

 

 

 

Heeft u vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!