De RSZ voorziet in een minnelijke afbetalingstermijn voor werkgevers in de landbouwsector die door het uitzonderlijk droge weer met betalingsmoeilijkheden te kampen hebben. Ondervindt u moeilijkheden, dan kan u steeds contact opnemen met de RSZ om de mogelijkheden te bespreken (een minnelijk afbetalingsplan en/of een ontheffing van de sancties voor laattijdige betaling).

 

Contactgegevens dienst minnelijke invordering

Bereikbaar tussen 9u en 11u30
Telefoonnummer: 02 509 20 44
Fax: 02 509 21 19
E-mail: plan@rsz.fgov.be

 

 

Bron: https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/infos/news.htm#news-farmers

 

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!