In het kader van het betaald educatief verlof kunnen werknemers die een opleiding volgen onder bepaalde voorwaarden van het werk afwezig blijven met behoud van hun loon.

De werkgever mag het loon bij educatief verlof wel begrenzen tot een loonplafond dat in principe per schooljaar wordt vastgelegd. Er was echter verdeeldheid binnen de Nationale Arbeidsraad over de aanpassing van het loonplafond voor het huidige schooljaar. Uiteindelijk werd er dan toch een akkoord bereikt om het vorige loonplafond van € 2.871 dat van toepassing was voor schooljaar 2017-2018 te indexeren met 2%.

Op 17 april 2019 werd dit bevestigd door de publicatie van een koninklijk besluit in het Belgisch Staatsblad, waarbij de loongrens voor het betaald educatief verlof voor de periode van 1 september 2018 tot 31 augustus 2019 (schooljaar 2018-2019) vastgelegd wordt op € 2.928.

 

Bron: K.B. van 4 april 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 – Toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers – van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, B.S. 17 april 2019.

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!