In het kader van het betaald educatief verlof of Vlaams opleidingsverlof kan de werknemer die een opleiding volgt onder bepaalde voorwaarden van het werk afwezig blijven gedurende een aantal uren met behoud van zijn normaal loon.

 

De werkgever mag het loon echter begrenzen tot een bepaald plafond, dat jaarlijks door de federale overheid wordt vastgelegd. Voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 augustus 2023 bedroeg het loonplafond: € 3.364 per maand.

 

Vanaf het schooljaar 2023-2024 wordt de automatische indexering van de loongrens ingevoerd. De automatische indexering gebeurt jaarlijks op een vast tijdstip, namelijk op 1 september. De volgende berekeningswijze zal daarbij worden toegepast:

  • Het bedrag waarop de normale bezoldiging is begrensd in het vorige schooljaar wordt evenveel keer met 2% verhoogd als de afgevlakte gezondheidsindex de spilindex overschreden heeft in de periode van 1 september tot en met 31 augustus van het voorafgaand schooljaar.
  • Gedurende het schooljaar 2022-2023 (1 september 2023 tot en met 31 augustus 2023) waren er 2 overschrijdingen van de spilindex: in oktober en november 2022. Dat betekent concreet dat het bedrag waarop het normale loon begrensd is voor het schooljaar 2023-2024 wordt vastgelegd op € 3.500 (€ 3.364 € + 2 % = € 3.431 + 2 % = € 3.500).

 

Opgelet: het ontwerp van wet doorloopt momenteel de parlementaire procedure. Zodra de wet wordt gepubliceerd, zullen de automatische indexering en het aangepaste loonplafond met terugwerkende kracht gelden vanaf 1 september 2023.

 

Bron: Wetsontwerp houdende diverse arbeidsbepalingen.

 

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!