In het kader van het betaald educatief verlof of Vlaams opleidingsverlof kan de werknemer die een opleiding volgt onder bepaalde voorwaarden van het werk afwezig blijven gedurende een aantal uren met behoud van zijn normaal loon.

De werkgever mag het loon echter begrenzen tot een bepaald plafond, dat jaarlijks door de federale overheid wordt vastgelegd.

Een ontwerp van koninklijk besluit brengt de loongrens voor het schooljaar 2022-2023 op € 3.170.

Dit ontwerp werd voor advies overgemaakt aan de Raad van State. Het nieuwe bedrag geldt dus onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 – toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers – van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen.

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!