In het kader van het betaald educatief verlof of Vlaams opleidingsverlof kan de werknemer die een opleiding volgt onder bepaalde voorwaarden van het werk afwezig blijven gedurende een aantal uren met behoud van zijn normaal loon.

De werkgever mag het loon echter begrenzen tot een bepaald plafond, dat jaarlijks door de federale overheid wordt vastgelegd.

Een koninklijk besluit van 25 september 2022 legt het loonplafond voor de periode van 1 september 2022 tot 31 augustus 2023, dus schooljaar 2022-2023, definitief vast op € 3.170 per maand.

 

Bron: Koninklijk besluit van 25 september 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 – toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers – van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, BS 6 oktober 2022.

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!