In het kader van het betaald educatief verlof of het Vlaams opleidingsverlof kan de werknemer die een opleiding volgt onder bepaalde voorwaarden op het werk afwezig blijven gedurende een aantal uren met behoud van zijn normaal loon.

De werkgever mag het loon echter begrenzen tot een bepaald plafond, dat jaarlijks door de federale overheid wordt vastgelegd.

Een ontwerp van K.B. stelt voor om de loongrens voor het schooljaar 2019-2020 vast te leggen op € 2.928 bruto per maand. De loongrens werd niet gewijzigd ten opzichte van het schooljaar 2018-2019, aangezien er sinds 1 september 2018 geen indexeringen meer zijn gebeurd.

De NAR heeft het ontwerp van K.B. aandachtig onderzocht en geeft een positief advies.

De NAR wijst wel nogmaals op de problematiek van de verschillende ontwikkelingen van de twee refertebedragen, namelijk de loongrens voor werknemers (federale bevoegdheid) en het bedrag van de terugbetaling per uur aan de werkgevers (regionale bevoegdheid) en vraagt hiervoor bijzondere aandacht. Bovendien betreurt de NAR dat de deelstaten reeds verschillende jaren hun verantwoordelijkheid niet opnemen wat de indexering van het uurforfait voor de terugbetaling aan de werkgevers betreft.

 

Bron: Advies nr. 2.145 van 22 oktober 2019 van de NAR betreffende de regelgeving betaald educatief verlof – ontwerp van koninklijk besluit – schooljaar 2019-2020, www.nar-cnt.be.

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!