In het kader van het betaald educatief verlof kan de werknemer die een opleiding volgt onder bepaalde voorwaarden op het werk afwezig blijven gedurende een aantal uren met behoud van zijn normaal loon.

De werkgever mag het loon echter begrenzen tot een bepaald plafond, dat jaarlijks door de federale overheid wordt vastgelegd.

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Werk Nathalie Muylle op 10 januari 2020 een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat het bedrag vastlegt waarop de normale bezoldiging begrensd wordt voor het betaald educatief verlof van het schooljaar 2019-2020.

Het ontwerp stelt de loongrens voor de uren educatief verlof vast op € 2.928 per maand. Dezelfde loongrens was ook al van toepassing voor schooljaar 2018-2019.

Dit ontwerp werd voor advies overgemaakt aan de Raad van State.

Bron: www.presscenter.org, ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 – toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers – van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen.

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!