Werkgevers kunnen al geruime tijd een loonbonus of een zogenaamd niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel in het kader van CAO nr. 90 toekennen aan hun werknemers wanneer vooraf bepaalde collectieve doelstellingen behaald worden.

 

De werkgever is hierop een solidariteitsbijdrage van 33% verschuldigd. Sedert 1 januari 2013 is er ook een solidariteitsbijdrage van 13,07% ten laste van de werknemer verschuldigd.

Er is geen bedrijfsvoorheffing, noch belasting verschuldigd.

 

Voor de betaling van de loonbonus in 2021 zal een maximumbedrag van € 3.447 vrijgesteld worden van sociale zekerheidsbijdragen.

 

Bij het bepalen van het fiscale maximumbedrag wordt rekening gehouden met de RSZ-werknemersbijdragen. Voor 2021 zal het fiscaal vrijgestelde maximumbedrag hierdoor normaal gezien € 2.998 bedragen.

 

Beide grensbedragen voor de loonbonus moeten wel nog bevestigd worden door de RSZ en de fiscus.

 

 

 

 

Heeft u vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!