Naar aanleiding van de coronacrisis besliste de regering eind 2020 om de drempels voor loonbeslag en loonoverdracht tijdelijk op te trekken. In het Belgisch Staatsblad van 30 juni 2021 is het koninklijk besluit gepubliceerd dat voorziet in een verlenging van deze maatregel tot en met 30 september 2021.

 

Dit betekent concreet dat de volgende grensbedragen tot 30 september 2021 gelden:

 

 

Nettoloon

 

Vatbaar voor beslag Maximale inhouding
€ 0 – € 1.366 / /
€ 1.366,01 – € 1.467 20% € 20,20
€ 1.467,01 – € 1.619 30% € 45,60
€ 1.619,01 – € 1.770 40 % € 60,40
Boven € 1.770 Onbeperkt Onbeperkt

 

Deze grenzen kunnen, onder bepaalde voorwaarden en mits bepaalde formaliteiten worden vervuld, verhoogd worden per kind ten laste. Tot en met 30 september 2021 wordt de mogelijke verhoging per kind ten laste aangepast van € 71 naar € 84.

 

Bron: Koninklijk besluit van 24 juni 2021 tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij wetten van 20 december 2020 houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 , van 30 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie en het notariaat in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 en van 20 mei 2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, BS 30 juni 2021.

 

 

Heeft u vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!