De loongrenzen uit de Arbeidsovereenkomstenwet worden aan het begin van elk jaar aangepast. Op 24 november 2023 verschenen de nieuwe, geïndexeerde loongrenzen voor 2024 in het Belgisch Staatsblad. Deze zijn van toepassing op het concurrentiebeding, het scholingsbeding en het arbitragebeding.

De volgende bedragen zijn van toepassing vanaf 1 januari 2024:

 

Wettelijk basisbedrag Geïndexeerd bedrag 2024 Relevant voor
€ 16.100 € 41.969 concurrentiebeding (laagste grens) en scholingsbeding
€ 32.200 € 83.939 concurrentiebeding (hoogste grens) en arbitragebeding

 

Bron: Aanpassing op 1 januari 2024 van de loonbedragen bepaald bij de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten aan het algemene indexcijfer van de conventionele lonen voor bedienden (artikel 131), BS 24 november 2023.

 

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!