Bij het begin van elk jaar worden de loongrenzen uit de Arbeidsovereenkomstenwet aangepast. De geïndexeerde loongrenzen voor 2021 verschenen op 9 december 2020 in het Belgisch Staatsblad.

 

Deze loongrenzen zijn relevant voor het scholingsbeding, het concurrentiebeding en het scheidsrechterlijk beding.

 

De nieuwe jaarloongrenzen vanaf 1 januari 2021 zijn:

 

wettelijk basisbedrag geïndexeerd bedrag in 2021
€ 16.100 € 36.201
€ 32.200 € 72.402

 

Het bedrag van € 36.201 betreft de toepassing van het scholingsbeding en het concurrentiebeding (laagste grens). De grens van € 72.402 gaat over de toepassing van het concurrentiebeding (hoogste grens) en het scheidsrechterlijk beding.

 

 

Bron: Aanpassing op 1 januari 2021 van de loonbedragen bepaald bij de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten aan het algemene indexcijfer van de conventionele lonen voor bedienden (artikel 131), B.S. 9 december 2020.

 

 

 

 

Heeft u vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!