Bij het begin van elk jaar worden de loongrenzen uit de arbeidsovereenkomstenwet aangepast. De geïndexeerde loongrenzen voor 2020 verschenen op 27 november 2019 in het Belgisch Staatsblad.

 

Door de wet op het eenheidsstatuut zijn de loonbedragen niet meer relevant voor het proefbeding, het sollicitatieverlof en de nieuwe opzeggingstermijnen sinds 1 januari 2014. De geïndexeerde loongrenzen blijven echter wel relevant voor het scholingsbeding, het concurrentiebeding en het scheidsrechterlijk beding.

 

De nieuwe jaarloongrenzen vanaf 1 januari 2020 zijn:

 

wettelijk bedrag geïndexeerd bedrag in 2020
€ 16.100 € 35.761
€ 32.200 € 71.523

 

Het bedrag van € 35.761 betreft de toepassing van het scholingsbeding en het concurrentiebeding (laagste grens). De grens van € 71.523 gaat over de toepassing van het  concurrentiebeding (hoogste grens) en het scheidsrechterlijk beding.

 

 

Bron: Aanpassing op 1 januari 2020 van de loonbedragen bepaald bij de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten aan het algemene indexcijfer van de conventionele lonen voor bedienden (artikel 131), B.S. 27 november 2019.

 

 

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!