Elk jaar publiceert de VDAB een lijst met knelpuntberoepen. In deze lijst staan de beroepen waarvoor werkgevers moeilijk geschikt personeel vinden.

Er zijn drie mogelijke oorzaken voor knelpuntberoepen:
• Een kwantitatief tekort: er is een lage uitstroom uit het onderwijs omdat er bijvoorbeeld weinig mensen de opleiding starten of er geen schoolse opleiding bestaat. Denken we bijvoorbeeld aan stoffeerders of ziekenhuisapothekers;
• Een kwalitatief tekort: de kandidaten voor de job hebben niet de juiste vaardigheden en gevraagde bekwaamheden (bv. logistiek verantwoordelijke, monitor-begeleider in de sociale economie, …);
• Specifieke arbeidsomstandigheden: dat gaat dan bv. over hoe de job ingevuld wordt, zoals weekendwerk, lager loon, stress, zwaar werk (bv. tuinbouwmedewerker, bakkershulp, ruitenwasser,…).

De top 10 van de knelpuntberoepenlijst is zo goed als onveranderd in vergelijking met vorig jaar. Het gaat vooral om technische functies zoals technicus industriële installaties, werfleider, onderhoudsmecanicien. Ook verpleegkundige, chef-kok, slager en vertegenwoordiger staan al enkele jaren in de top 10.

Elk jaar zijn er ook een aantal nieuwe knelpuntberoepen. Dit jaar zijn er 21 beroepen bijgekomen:

Bouwberoepen:
– Bekister-ijzervlechter
Kennisberoepen:
– Verantwoordelijke ICT
– Fiscaal controleur
Horecapersoneel:
– Manager hotel restaurant
– Verantwoordelijke hotel restaurant
– Polyvalent hotelmedewerker
– Sommelier
– Medewerker fastfood
Verkooppersoneel:
– Winkelmedewerker
Industriële beroepen/ambachten:
– Werktuigkundige scheepvaart
– Patissier
– Halfautomaatlasser
– Operator montage en assemblage
– Operator installaties in de farmaceutische industrie
– Operator van een papier- of kartonmachine
Tuinbouwberoepen:
– Tuinaanlegger
Medische beroepen:
– Technoloog medische beeldvorming
Pedagogische beroepen:
– Leerkracht lager onderwijs
– Verantwoordelijke kinderopvang
– Begeleider kinderopvang
Vrijetijdsberoepen:
– Redder

Een volledige lijst van de knelpuntberoepen in Vlaanderen kan u terugvinden op de website van de VDAB: https://www.vdab.be/trends/knelpuntberoepen.

De VDAB maakt deze lijst jaarlijks op om haar opleidingen voor werkzoekenden aan te passen aan de noden van de arbeidsmarkt. Maar ook voor werkgevers is deze lijst belangrijk.

Om een geldig scholingsbeding te kunnen afsluiten, moet het bruto jaarloon van de werknemer hoger liggen dan € 35.761. Deze voorwaarde vervalt indien het beding betrekking heeft op een opleiding voor een beroep of functie opgenomen in de lijst van knelpuntberoepen.

Een andere geldigheidsvoorwaarde voor het scholingsbeding is dat de opleiding waarop het beding betrekking heeft, niet mag voortvloeien uit een wettelijke of reglementaire bepaling om het beroep waarvoor de werknemer werd aangeworven, uit te oefenen. Deze voorwaarde geldt niet voor opleidingen voor een knelpuntberoep.

Bron: www.vdab.be

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!