De wet betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie gepubliceerd op vrijdag 30 maart 2018 voerde een nieuwe lastenverlaging voor werken in onroerende staat in. Sectoren zoals de bouwsector, elektriciens, loodgieters, schilders, schoonmakers, … kunnen hiervan genieten als ze voldoen aan de voorwaarden. Het is echter nog steeds onduidelijk hoe dit concreet toegepast moet worden. Van zodra er meer duidelijkheid wordt gegeven door de FOD Financiën, brengen we u hiervan zeker op de hoogte en kijken we of u in aanmerking komt voor deze lastenverlaging.