Heeft u een inspectiebezoek in het vooruitzicht of wenst u gewoon te weten of uw bedrijf met alles in orde is, mocht er een onverwacht bezoek van de inspectiediensten langskomen? Laat de juridische dienst van Sodalis een sociale audit uitvoeren.

Op basis van een aantal belangrijke documenten en een afspraak op maat gaan we na of u voldoet aan alle wettelijke verplichtingen op arbeidsrechtelijk vlak en op vlak van sociale zekerheid. Concreet gaat dit over de arbeidsovereenkomsten, arbeidsduur en overuren, feestdagen en vervangingsdagen, vakantiedagen, de loonstructuur, documenten bij beëindiging van de tewerkstelling, het arbeidsreglement met de nodige bijlagen, e.d.

Na doorlichting ontvangt u een rapport met de besproken elementen en bijkomend advies over noodzakelijke aanpassingen.

Op deze manier bereidt u zich optimaal voor op eventuele toekomstige sociale controles.

Sodalis helpt u graag verder!
Bent u geïnteresseerd in een sociale audit en wenst u meer informatie, neem dan zeker contact op met de juridische dienst.

Heeft u in de nabije toekomst een aangekondigd bezoek van de sociale inspectie? Neem dan zeker contact met ons op, want Sodalis biedt hierin ook begeleiding. We begeleiden u voor, tijdens en na de inspectie.