Als gevolg van de invoering van de wet op het eenheidsstatuut werd afgesproken dat de werkgeversbijdragen voor het vakantiegeld van arbeiders stapsgewijs verlaagd zouden worden.

Het vakantiegeld van arbeiders wordt betaald door de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie of door de bijzondere vakantiefondsen. Dit vakantiegeld wordt door de werkgevers gefinancierd via een kwartaalbijdrage aan de RSZ van 5,65% en een jaarlijkse bijdrage aan de RSZ van 10,27%.

Vanaf het eerste kwartaal van 2017 vermindert de kwartaalbijdrage voor het vakantiegeld van de arbeiders van 5,65% naar 5,61%.

De jaarlijkse bijdrage van 10,27% blijft in 2017 ongewijzigd.

Op 1 januari 2018 zal de kwartaalbijdrage jaarlijkse vakantie nog één keer verlaagd worden tot 5,57%.

Bron: Koninklijk besluit van 7 juni 2015 tot uitvoering van titel 4, hoofdstuk 2, van de wet betreffende de bevordering van de tewerkstelling, met het oog op de verlaging van de bijdrage aan het stelsel van de wettelijke vakantie van handarbeiders.